III.
nadzemní
podlaží

bytový dům Jahodnice A1


byt číslo: B27 byt číslo: B26 byt číslo: B29 byt číslo: B28